świadectwo uzdrowienie duchowe= uzdrowienie serca , myśli , psychiki , życia
#1
Witam
Chciałem wyznać  i podzielić się  swoim życiem i uzdrowieniem  . Wyznaję że społeczeństwo jest dziś bardzo poranione , zagubione i chore i w tym przede wszystkim tkwi przyczyna ogólnego i powszechnego cierpienia , niezrozumienia , lęku . A przyczyną cierpienia  ludzi są grzechy osobiste , grzechy cudze czyli słowem nieposłuszeństwo Bogu   co jest największym aktem niewdzięczności i pychy stworzenia wobec  Stwórcy .  Myślę że nie znajdziecie przyczyny swoich nieszczęść  w serwowanej dziś papce pt  „ nauka pozytywnego myślenia” „szybkie szczęście i joga ” bo to nie ujawnia przyczyny cierpienia i zła ale odwraca uwagę i daje pozór rozwiązania problemów
 
I Początki ,  poznanie swoich słabości , grzechów  że samemu człowiek nic z siebie nie może

Kiedyś chorowałem przez wiele lat na fobie społeczną i straszne lęki które paraliżowały mój umysł , myślenie , i było to tak bardzo nieprzyjemne i nieznośne że chciałem kilka razy się zabić . Wiele lat chodziłem do różnych psychologów i psychiatrów .  W pewnym momencie uznałem że to nic nie pomaga i doszedłem do wniosku jak ma mi pomóc taki „przyjaciel” za pieniądze , przecież to bezsensu , trochu czułem że to uwłacza godności ludzkiej  i upokarza płacenie za miłość i samo tylko wysłuchanie... Brałem różne leki lecz źle się po nich czułem i byłem nie do  życia zrezygnowałem i „leków i specjalistów”   po tym jak miałem najgorsze myśli i postanowiłem osobiście szukać ratunku gdzie indziej . Później wpadłem w złe towarzystwo  w różnego rodzaju uzależnienia jak palenie tytoniu , marihuany i koledzy zaczęli  brać i częstować mocniejszymi rzeczami jak mefedron i przeraziło mnie jak mówili że nie uzależnia , postanowiłem nagle wszystko rzucić złe towarzystwo i nałogi i od 4 lat jestem wolny .   Kiedyś spędzałem czas na takich forach i przypomniałem sobie jak wiele ludzi jest tu nieszczęśliwych i poranionych i postanowiłem napisać świadectwo bo być może ich sytuacja się nie wiele zmieniła a może to świadectwo im pomoże choć trochę , oby dobry Bóg  Was pociągnął do Siebie i dał łaskę przejrzenia na oczy .
Wolny od tych  irracjonalnych lęków jestem od ok 4 lat . Przed 4 laty sprawy wiary  i Boga traktowałem raczej jako coś zbędnego , jako dodatek , jak coś bardzo mało istotnego , dbałem mniej niż o czystość butów... Pomimo wielkiej niechęci do Kościoła Katolickiego i osób związanych z Kościołem które  mnie strasznie drażniły i uniemożliwiały powrót do Kościoła próbami dołowania i obwiniania mnie za wszystko , w końcu się przemogłem , pomyślałem co mam do stracenia , postanowiłem że spróbuje żyć według przykazań  i korzystać z sakramentów świętych . Początkowo czułem wielki wstyd jakby to było najbardziej bezsensowną rzeczą , gdy  szedłem  do Kościoła  wstydziłem się Boga  że co koledzy pomyślą i że będzie to znak triumfu osób letnich które mnie siłą namawiały do kościoła  że to niby ich zasługa . Gdy się dowiedziałem że niektóre grzechy są ciężkimi np. nieczystość to pomyślałem że to niemożliwie aby żyć w czystości i że Bóg za dużo wymaga od człowieka i chyba zwariował i że Kościół rzeczywiście za dużo wymaga . Jednak przemogłem się , nauczyłem odmawiać różaniec (nauczyłem się modlić) i unikać grzechów . Po spowiedzi generalnej  z całego życia  czułem jakby Bóg ściągnął mi ogromny kamień z serca i duszy , czułem się tak lekko i wolny ze czułem że choćby mnie kto zabił lub złorzeczył to nie  zdołało by mi to odjąć szczęścia i radości . Zacząłem czytać żywoty świętych szczególnie św Jana od Krzyża (ciemna noc wiary) oraz słuchać konferencje ks egzorcysty Piotra Glasa  . Odkryłem że święci to nie byli nieskazitelni ludzie i bez grzechów lecz byli to ludzie słabi i grzeszni jak każdy człowiek , ale którzy w świetle Boga i Ewangelii mogli się przejrzeć jak w lustrze aby zobaczyć swoje niedoskonałości , wyznać je przed Bogiem i za pomocą łaski Bożej czerpać siły do walki z osobistym złem , grzechami , szatanem (który chce człowieka zniszczyć , a kto w niego niewierzy jest pod jego władzą!) . Aby zrozumieć sens cierpienia warto przeczytać księge Hioba . Hiob był bardzo doświadczany przez Boga i nie wiedział dlaczego cierpi , myślał że to kara  lecz Bóg mu to wynagrodził  .   Jednym z wielkich grzeszników był Szaweł św Paweł który zabijał chrześcijan i ich prześladował a  jest jednym z największych świętych i autorem tak cennych  listów Uśmiech. Bohaterowie Pisma Świętego , wybrani przez Boga to byli nieudacznicy , małomówni (Jeremiasz , Mojżesz) , nie rozumiejący samych siebie i innych , nie rozumiejących swojego powołania .  Bóg tych których kocha najbardziej , tych doświadcza  Syr 2,5 , Hbr 12 5-6 aby mając udział w spółcierpieniu mieli udział w zmartwychwstaniu o ile Boga się przyjmie w swym życiu (łaska uświęcająca i sakramenty)
 
II Dalsze zmagania i skutki przemiany życia i myślenia
Moje problemy , obawy i troski się nie skończyły .  Zmieniło się bardzo moje myślenie , nie oceniam siebie na podstawie innych , nie porównuje się z innymi , nie jestem już chorągiewką na wietrze która pragnie się do każdego  dostosować ,   mam stały punkt odniesienia i wiem że najważniejsze to żyć tak aby podobać się Bogu, a z miłości do Boga wypływa zdrowo pojęta miłość do siebie i bliźnich . Kiedyś zamartwiałem się jeśli ktoś źle o mnie myślał i kłamał , złorzeczył , przypisywałem to sobie i obwiniałem siebie za wszystkie nieszczęścia co jest wielkim złem i kłamstwem (sprawka szatana) . Obecnie dbam tylko o to aby być dobrym i nieskazitelnym wobec Boga i ludzi , a jeśli ktoś mówi kłamstwa i oszczerstwa to już jego problem , ja wiem że w danym przypadku jestem czysty i  tej osobie przebaczam . Wiedzcie że brak przebaczenia jest bardzo złą rzeczą , jeśli ktoś nas krzywdzi i nie przebaczamy to my tą osobę nienawidzimy , potępiamy a niebezpieczeństwo tkwi w tym że szatan jest tym który człowieka potępia i oskarża przed Bogiem , wlewa w człowieka poczucie winy  aby człowieka zadręczyć na śmierć jak Judasza który Boga odrzucił i przez chore poczucie winy do Boga nie wrócił .  Walka czasem jest ciężka , upadam nieraz pomimo że nie chce ,  ale wiem  z kim walczę i z czyją pomocą , o jaką  wielką stawkę (życie wieczne z Bogiem lub wieczne życie w mękach piekielnych ) i ubolewam nad tym jak widzę ludzi którzy zatracili ducha walki i jedynie walczą  o próżne rzeczy przemijające lub aby zaspokoić grzeszne egoistyczne przyjemności które dają chwilowe zwodnicze szczęście.
III Odkrycie  kilku prawd obecnej rzeczywistości , co kryje się w tej ciemności czym ona jest
Z czasem gdy poznawałem dzieła świętych  oraz Pismo Święte , coraz bardziej byłem czuły i wrażliwy na zło . Dzięki poznaniu takim dobrym cnotom jak pokora , cierpliwość , łagodność , powściągliwość , hojność ,wierność , stałość , pokój , cisza , czystość ,prawda , nadzieja  które rodzą się z posłuszeństwa Boga  oraz wzrastają w  znoszeniu trudów i niedogodności między ludzmi  . Oraz dzięki poznaniu przeciwstawnym wadom  które zostały zapoczątkowane z nieposłuszeństwa diabła tj : pycha( która sprawia że traktujemy Boga jak sługę lub Boga negujemy, wszystkie inne wady biorą się z tej ),bałwochwalstwo, kłamstwo ,zazdrość , gadulstwo ,egoizm , oszczerstwa , nieczystość , rozwiązłość , rozpusta ,pożądliwość , pijaństwo , nietrzeźwość , gniew , obżarstwo , chciwość , wulgarność  zobaczyłem jaki duch kieruje człowiekiem  (albo człowiek może służyć Bogu , albo Szatanowi i samego będzie wstawiał w miejsce Boga).  Te  złe wady to nic innego jak uleganiu złym duchom i posłuszeństwo im .
Dziś się mówi że to Kościół odbiera wolność , lecz jest to wielkie kłamstwo i oszczerstwo . Mówi się wszystko złe na Kościół , lecz zło w kościele to jakieś 5% .  Poznałem   że od 1517 roku od rewolucji protestanckiej  trwa nieustannie antykościelna i anty Boża  rewolucja  . Poznałem życiorysy i  dzieła takich ideologów jak Engels , Marks , Lenin , Stalin , Hitler  Heidegger , Hegel ,  Kalwin , Adorno , Freud   . Luter twierdził że „Bóg nie mógł być Bogiem dopóki nie stał się najpierw szatanem ” , zwalał swoje złe czyny cudzołóstwa , zabójstwa , prześladowania duchownych  ,  zwalał winy na Boga  że to wina Boga że takim go uczynił . Jednak każdy ma wolną wolę i każdy może wybrać zło lub dobro . Internet  przez długi czas podawał i podaje na ich temat półprawdy i przedstawia  ich w większości  jako ludzi dobrych  , lub dziś tych ludzi się wybiela , ci ludzie byli  pochodzenia protestanckiego (nikogo nie atakuje ) kierowali się ideą zniszczenia Kościoła Katolickiego i bytowości człowieka .
   Adorno  wypromował Freuda na oświeconego i wielkiego (pseudo)naukowca który zdegradował człowieka do zlepku popędów . Zaraz po tym jak psychologia Freuda się stała popularna i nauczana  wybuchła największa rewolucja seksualna i obyczajowa  a jej wynalazki to  odrzucanie , negacja  Boga i jakichkolwiek  wyrażeń teologicznych odnoszących się do Absolutu, zepsucie obyczajów :  promowanie cudzołóstwa , masowe rozwody , promowanie rozwiązłości , nieczystości seksualnej , promowanie mód które promują rozwiązłość i cudzołóstwo , promowanie pornografii (dziś ponad 500 ml stron) , legalizacja i promowanie praw do zabijania  : aborcja , eutanazja na żądanie ,  legalizacja praw LGBT , a więc niszczenie rodziny  i sakramentu małżeństwa  który ustanowił Bóg a nie człowiek  Rdz 2, 24 , wulgaryzacja języka , powstanie subkultur , bunt przeciw wartościom ,  wzrost praktyk okultystycznych i satanistycznych a także muzyki   która dziś  przybrała łagodną formę subtelnej i precyzyjnej satanizacji ( takich zespołów jest mnóstwo także wśród wykonawców pop , np. teledyski  gdzie są ludzie przebrani w głowy zwierząt i wykonują  rytualne tańce  , Bon Iver nowa płyta , proszę zobaczyć teledysk pt mykki blanco  High school never ends i ile ludzi się zachwyca tym złem  lub inną papką). Te wszystkie owoce rewolucji seksualnej i ideologii neomarksizmu  przeniknęły i wsiąknęły  w społeczeństwo , niektórzy się przyzwyczaili i uważają do za dobro , a ja osobiście uważam że wielu ludzi którym doskwierają depresje , lęki , fobie to jest naturalna reakcja na tą chorą i zdeprawowaną zideologizowaną rzeczywistość ,   zranienie ludzkie jest coraz większe  i myślę że te choroby psychiczne a także prewnie duchowe to jest już niemożność trwania dłużej w kłamstwie , ideologii która została wymierzona przeciw Bogu i przeciw człowiekowi .
Uważam że zrozumienie przyczyny zła  choć trochę wam rozjaśni umysł i pokaże z jaką rzeczywistością  mamy  naprawdę do czynienia  , materiały te nie są tanią propagandą lecz  bardzo rzetelnymi informacjami , zdobytymi  u źródła  lub na podstawie osobistego życiowego trudnego doświadczenia :

1 O walce duchowej - ks. Piotr Glas, egzorcysta 
2.Poranienia w rodzinie - rany od ojca, od matki - ks. Piotr Glas-
3.Czy grzechy i poranienia seksualne mogą być furtkami dla szatana - ks. Piotr Glas, egzorcysta
4.Neomarksizm to jest de facto satanizm | Ks. prof. Tadeusz Guz.
5. Leszek Dokowicz świadectwo  nawrócenia , satanizm w przemyśle muzycznym
6. Ks Grzegorz Śniadoch  - walka w czasach ostatecznych
 
Polecam szczególnie wykłady zasłużonego  w świecie  ks prof. Tadeusza Guza który tak bardzo jest dziś oczerniany  i prześladowany że odbiera mu się nawet możliwość  obrony  w debacie  naukowej . Niestety kto mówi prawdę naraża się na działanie szatańskiej wściekłości .
Życzę pomyślności ,cierpliwości do siebie , wytrwałej  ufności i nadziei , Bóg Jezus Chrystus  gwarantuje powodzenie z Jego pomocą . I to nie Bóg oddala się od człowieka ale człowiek odwraca się od Boga wstawiając w miejsce Boga inne rzeczy lub siebie.
Mam nadzieję że może choć jednej  osobie pomogą te informacje o ile nie zostaną usunięte
Odpowiedz
#2
Fajnie, że o tym wszystkim napisałeś, ale... Od kiedy właściwie gadulstwo to grzech? Zdziwko No i u mas na forum nikt nie namawia na narkotyki Język Przynajmniej ja nic o tym nie wiem, ale jeśli znajdziesz choć jedną osobę, która nie zareaguje obrzydzeniem to chylę czoła Oczko Generalnie z połową się zgadzam. Dokładnie z połową bo część zalatuje mi czymś czego może nie będę próbował nazywać, ale co do zgorszenia ludzi to ja cienia wątpliwości nie mam i doskonale zdawałem sobie sprawę z niego na długo przed trafieniem tutaj. Idąc dalej też uważam, że to właśnie ów zgorszenie popycha w nieśmiałość i fobię społeczną, co ostatecznie świadczy o świadomości tego zgorszenia i próby ucieczki od niego (choćby na to forum), ale nie jest to jedyna przyczyna nieśmiałości czy fobi właśnie. Tutaj ludzie szukają przede wszystkim bratniej duszy w najszerszym rozumieniu. Czuką się osamotnieni w społeczeństwie pełnym zgorszenia o szukają innych osób myślących i widzących podobnie. Potrzebują kontaktu z kimś kto wyrwie och z przekonania, że są sami i jedyni wśród tych zgorszonych. Cieszę się jednak, że zechciałeś podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Czy ja dobrze przrczytałem, że Freud promował współczesne strony porno? Szczerbol
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości